Partnerzy
Oni nam zaufali
USŁUGI

Czym się zajmujemy?

Z myślą o przedsiębiorcach i w odpowiedzi na wyzwania wielu firm wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze klientów z branży nieruchomości. Zaprojektowaliśmy dla nich usługi w trzech obszarach:
I
Planowanie podatkowe
II
Stała obsługa podatkowa
III
Ceny transferowe
Z jednej strony współpracujemy z kadrą zarządzającą na poziomie strategicznym. Wierzymy, że prognozowanie konsekwencji podatkowych planowanych działań, pozwala na lepsze zrozumienie wpływu decyzji biznesowych na wyniki finansowe. Z drugiej strony, pomagamy w codziennym utrzymaniu porządku w rozliczeniach podatkowych. Jedno i drugie w bezpośredni sposób pozwala uniknąć błędów, minimalizować ryzyko i zapewnić zgodność z przepisami.
Skontaktuj się z nami
Planowanie podatkowe
Celem tej grupy usług jest zapewnienie bezpieczeństwa podejmowanych działań biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firmy
Założenie i reorganizacja biznesu
Strategia podatkowa
Estoński CIT
Ulgi podatkowe
Due diligence podatkowe
Doradztwo przy przejęciach i połączeniach
KSeF
MDR
Podatek u źródła (WHT)
Procedury podatkowe
Likwidacja spółki
Stała obsługa podatkowa
Stała obsługa podatkowa umożliwia efektywne radzenie sobie z bieżącymi problemami podatkowymi i zapewnia szybką weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych.
Doradztwo w zakresie poprawności bieżących rozliczeń podatkowych
Tax compliance
Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji podatkowej
Wsparcie w czynnościach sprawdzających
Kontrole podatkowe i kontrole celno - skarbowe
Postępowania podatkowe
Przeglądy podatkowe
Interpretacje podatkowe
Ceny transferowe
Celem tej grupy usług jest realizacja obowiązków dokumentacyjnych i raportowych nałożonych na podatników zwierających transakcje z podmiotami powiązanymi.
Audyt obowiązków dokumentacyjnych
Polityka cen transferowych
Doradztwo przy planowanych transakcjach z podmiotami powiązanymi
Lokalna dokumentacja cen transferowych
Analiza danych porównawczych
Opis zgodności warunków transakcji
Grupowa dokumentacja cen transferowych

Raportowanie TPR-C
Dokumentacja Defense File
Dokumentacja restrukturyzacji
JAk działamy

Poznaj nasz proces

O porządek i bezpieczeństwo Twoich rozliczeń podatkowych możemy dbać tylko wtedy, kiedy sami działamy w usystematyzowany sposób.
1
Wstępna konsultacja
Masz do wyboru dwie opcje kontaktu z nami: możesz zadzwonić lub napisać. Po otrzymaniu Twojej wiadomości, odpowiemy telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie i zaoferujemy pomoc.
2
Techniczna konsultacja
Omawiamy Twoją sytuację podatkową i cele, jakie chciałbyś osiągnąć. 
To moment, w którym przedstawimy ogólny zarys możliwych rozwiązań.
3
Strategia działania
Określamy, jakie kroki i działania są niezbędne do rozwiązania Twoich problemów lub zaspokojenia potrzeb.
4
Twoja decyzja
Przedstawiamy Ci propozycje i rekomendacje, ale ostateczna decyzja o podjęciu współpracy należy do Ciebie. Dostarczymy Tobie niezbędnych informacji do podjęcia świadomej decyzji.
O nas
Poznaj nasz zespół
Nasza ciągła chęć rozwoju i zaangażowanie w każdy projekt czynią nas solidnym i godnym zaufania partnerem. Dowiedz się więcej o naszych wartościach i zespole, który tworzy naszą firmę.
wyniki
Odkryj nasz potencjał w liczbach
Poznaj dane, które świadczą o naszej skuteczności.
60
Udokumentowanych transakcji z podmiotami powiązanymi w 2021 r.
+1500
Udzielonych porad w ramach stałej obsługi podatkowej w ubiegłym roku.
24h
Maksymalny czas reakcji
na zapytanie podatkowe.
Realizacje
Sprawdź nasze case study
Uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji w WHT
W związku z udzieloną pożyczką spółka planowała wypłatę odsetek podmiotowi z siedzibą we Francji, których wartość znacznie przekraczała 2 mln zł. Spółka pełniła rolę płatnika WHT i była zobowiązana do pobrania 20%WHT od nadwyżki ponad tę kwotę. Spółka miała trzy możliwości:

1. pobrać podatek, a następnie w drodze postępowania podatkowego wnioskować o jego zwrot, argumentując, że ma prawo do zastosowania preferencji w WHT lub
2. uzyskać od Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie potwierdzenie, że może nie pobierać podatku lub
3. zarząd mógł złożyć stosowne oświadczenie (WHT-OSC).
Zakres projektu
Analiza możliwości zastosowania preferencji podatkowej w WHT (zwolnienia z podatku, pobrania podatku wg niższej stawki podatkowej);
Skompletowanie dokumentacji umożliwiającej zastosowanie preferencji podatkowej;
Przygotowanie wniosku do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie o wydanie opinii o możliwości niepobrania podatku WHT od wypłacanych odsetek;
efekty
Spółka została zabezpieczona pod kątem dokumentacyjnym. Nasze działania ograniczyły odpowiedzialność członków zarządu. Spółka uniknęła długiego i wymagającego postępowania podatkowego, w którym musiałabym uczestniczyć, gdyby wpłaciła podatek WHT do urzędu i chciała go odzyskać, powołując się na przysługującą podatnikowi preferencję w WHT.
Reorganizacja grupy przedsiębiorstw powiązanych
Grupa spółek o zróżnicowanej formie organizacyjno-prawnej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe) poszukiwała optymalnych rozwiązań, które z jednej strony będą wspierały realizację celów biznesowych, a z drugiej zapewnią wysoką efektywność podatkową. Celem grupy było zwiększenie możliwości inwestycyjnych.
Zakres projektu
Analiza możliwych scenariuszy reorganizacji struktury biznesowej;
Przygotowanie kilku alternatywnych koncepcji reorganizacji ze wskazaniem potencjalnych korzyści i ryzyk podatkowych każdego scenariusza;
Kalkulacja wpływu reorganizacji na wynik podatkowy w porównaniu do obecnego modelu, co ułatwiło podjęcie wspólnikom decyzji.
Przygotowanie harmonogramu wdrożenia wybranego scenariusza;
Wdrożenie wybranego scenariusza reorganizacji i koordynacja całego procesu;
Bieżące wsparcie podatkowe po zakończeniu projektu;
efekty
Grupa postanowiła połączyć niektóre ze swoich spółek oraz zmienić formę prawną wybranych spośród nich. Spółka operacyjna wybrała opodatkowanie tzw. CITem estońskim. W rezultacie płaci podatek dopiero w momencie wypłaty zysków do wspólników, co stymuluje reinwestowanie zysków. Wprowadzony model jest relatywnie prosty, co ułatwia zarządzanie finansami firmy i przyczynia się do przewidywalności biznesowej. Zarówno spółka, jak i jej wspólnicy, dzięki legalnym rozwiązaniom, podlegają efektywnie niższej stawce podatkowej niż w poprzednim modelu.
Audyt podatkowy przed transakcją typu share deal
Nasz klient zamierzał kupić udziały w innej spółce, dlatego zlecił nam weryfikację kilku aspektów związanych z przepisami podatkowymi i sprawozdawczością finansową. Dodatkowo, klient chciał ocenić, jak efektywnie spółka wypełnia swoje obowiązki podatkowe.
Zakres projektu
Analiza wybranej próby dokumentacji źródłowej (faktur, umów handlowych, rejestrów, ewidencji, deklaracji, ksiąg podatkowych) w szczególności w obszarze VAT, CIT, WHT, PCC.
Weryfikacja wewnętrznych procedur spółki.
Sporządzenie raportu szczegółowo opisującego poczynione ustalenia, stwierdzone nieprawidłowości oraz rekomendacje do przygotowania korekt deklaracji za badany okres.
efekty
Po wykryciu błędów i nieścisłości, spółka poprawiła nieprawidłowe rozliczenia. Dzięki temu nasz klient skutecznie ograniczył ryzyko potencjalnych kar podatkowych, które mogły być nałożone na niego w wyniku kontroli podatkowej. Wprowadziliśmy wewnętrzne procedury, które istotne oszczędzają czas pracowników oraz zmniejszają ryzyko popełnianych błędów. Podczas audytu zidentyfikowaliśmy legalne sposoby optymalizacji podatkowej, wcześniej nie wykorzystywane przez spółkę
Procedura należytej staranności w WHT
Spółka w branży IT na szeroką skalę kupowała usługi niematerialne od kontrahentów zagranicznych. Płatności realizowane przez polską spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem WHT. Usługi miały zróżnicowany charakter i trudno było je odpowiednio zakwalifikować. W momencie realizacji płatności, nasz klient nie miał możliwości potrącenia WHT
Zakres projektu
Analiza występujących transakcji w podziale na jej rodzaj, wartość oraz wielkość i skalę substancji biznesowej kontrahenta;
Zidentyfikowanie nieprawidłowości i ryzyk w odniesieniu do ww. kryteriów;
Przygotowanie procedury należytej staranności;
Przeszkolenie pracowników, którzy będą stosować procedurę;
efekty
Spółka ma ujednoliconą procedurę, która, gdy jest właściwie stosowana, wyraża staranność i przestrzeganie najlepszych praktyk, której oczekują organy podatkowe. Pracownicy mają jasno określone obowiązki dotyczące gromadzenia i weryfikacji dokumentów. Wspólnie z zespołem zautomatyzowaliśmy niektóre zadania oraz ustaliliśmy oczekiwany standard ich wykonywania, co z kolei prowadzi do oszczędności czasu i redukcji ryzyka błędów. Nasze wspólne działania pomogły zidentyfikować braki w dokumentacji i je uzupełnić.
Wycena rezerwy w ramach programu opcyjnego dla kadry zarządzającej
Zakres projektu
Spółka zajmująca się produkcją technologii sanitarnej w ramach programu motywacyjnego ,oferuje kadrze zarządzającej udział w programie opcyjnym. Pracownikom, w ramach programu były przydzielane opcje zakupu akcji spółki. Przygotowaliśmy wycenę opcji przyznawanych pracownikom na podstawie modelu finansowego. W ramach wyceny zastosowano model wyceny opcji oparty o binomial tree.
efekty
W ramach projektu wyceniliśmy opcje na akcje na potrzeby zawiązania rezerwy o łącznej wartości 9 mln zł.
Klient
Poznaj opinie o naszej pracy
Firma OVERTA skutecznie odpowiada na nasze potrzeby dostosowania się do bieżących przepisów podatkowych istotnych dla naszej branży. Otrzymujemy kompleksowe informacje w zakresie zmian w systemie podatkowym. Dzięki temu możemy skoncentrować się na naszym biznesie, mając pewność, że nasze sprawy podatkowe są należycie monitorowane.
Rafał Osiecki
AXI IMMO GROUP
Chciałabym Paniom serdecznie podziękować, że przyjęłyście Panie wyzwanie poprowadzenia cyklu szkoleń dla Naszych specjalistów. Szkolenie poprowadzone naprawdę na wysokim poziomie. Pierwszy raz widziałam takie zaangażowanie od początku do końca szkolenia, więc forma warsztatowa była strzałem w dziesiątkę. Tematy idealnie zgrały się z planowanym czasem i formą warsztatową. Nudy nie było! Dziękujemy!
Aneta Rynkiewicz
Cushman & Wakefiled
Skorzystaj ze strzałek
by przeczytać kolejne opinie
KONTAKT
Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami, a udzielimy Tobie wszystkich niezbędnych informacji.
Napisz do nas
Szkolenia
Szkolimy z najważniejszych kompetencji w obszarze rozliczania umów najmu, obrotu nieruchomościami oraz zarządzania podatkami. Nasi trenerzy prezentują praktyczne przykłady i realne przypadki. Szkolimy w taki sposób, by osoby początkujące otrzymały solidną dawkę wiedzy na start, a osoby bardziej doświadczone miały okazję posiadaną wiedzę usystematyzować i skonfrontować z bieżącym podejściem.
Baza wiedzy
Baza wiedzy to miejsce, gdzie znajdziesz łatwe do zrozumienia informacje o podatkach. Nienależnie od tego, czy prowadzisz firmę, zajmujesz się księgowością, czy po prostu chcesz zrozumieć, o co chodzi z podatkami – ta wiedza może Ci się przydać. Nasi eksperci zbierają praktyczne porady, ciekawe artykuły i najnowsze informacje ze świata podatków w jednym miejscu.
Dowiedz się więcej
Lubisz wiedzieć więcej?
Trzy kliknięcia i jesteś na liście subskrybentów naszego newslettera podatkowego!